1. ПРЕДМЕТ


Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребителите, които
разглеждат сайта
www.mintywhite.eu
и Минти Уайт ЕООД, като собственик на сайта.
С
разглеждането на сайта, изпращането на запитвания през контактната форма и/или натискането на бутон,
картинка, линк
, разположен на уебсайта www.mintywhite.eu се счита, че Вие приемате и сте съгласни с
описаните по
долу Общи условия.
Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както
и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 


2. ДЕФИНИЦИИ


„ПОТРЕБИТЕЛ” e
всяко дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и използва сайт
www.mintywhite.eu
по какъвто и да е начин, включително като го разглежда или изпраща писмена заявка,
чрез формата на сайта.

„САЙТ“
е интернет страницата www.mintywhite.eu, която е собственост на МИНТИ УАЙТ ЕООД с
регистрационен номер 207011421
.

 


3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Разглеждането на
сайта www.mintywhite.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
За да се свържете с МИНТИ УАЙТ направи запитване чрез контактната форма на сайта, в която е необходимо
да бъдат посочени име, електронна поща и основание на съобщението. Посочването на телефон и име на
фирма са по желание на потребителите.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от МИНТИ УАЙТ ЕООД по всяко време, чрез
актуализирането им в сайта. Промените влизат в сила незабавно и всеки Потребител има задължението да
прави справка за евентуални промени на общите условия при всяко ползване.

В сайта може да има линкове и препратки към други сайтове. МИНТИ УАЙТ не носи отговорност за
политиката по поверителност на сайтове, които не администрира, както и за друга информация съдържаща
се в тях.

 


4.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Цялата информация публикувана на сайта
www.mintywhite.eu е собственост на МИНТИ УАЙТ ЕООД, в т.ч.
снимки и текстове.

Забранява се копирането на снимки и текстове и поставянето им в други уеб сайтове или използването им
за други цели без писмено съгласие на МИНТИ УАЙТ ЕООД или без да бъде цитиран сайта.

 


5. РЕКЛАМА И ИЗВЕСТИЯ

При изпращане на заявка Потребителят се съгласява да получава на електронната си поща известния,
брошури и рекламни материали за направените поръчки, предстоящи отстъпки, информация за събития,
покани и други.

Потребителят може да се откаже от получаване на известия на електронната си поща по всяко време,
чрез
свързване с
МИНТИ УАЙТ на електронен адрес minty.white.art @gmail.com с изрично искане за отказ от
получаване на известия.

 


6. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


При обработка на лични данни предоставени чрез сайт
www.mintywhite.eu се спазват всички нормативни
актове в съответствие
с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба
включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”)
.


Защитата на личните данни е от изключителна важност за
МИНТИ УАЙТ ЕООД и не предоставя вашите данни
на други дружества или лица.
Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители,
които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки
стандартите за
защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в

информацията относно обработването на
личните Ви данни. Личните данни, които предоставяте на МИНТИ
УАЙТ ЕООД
ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като Потребител, за
обработка и доставки
, услуги и поръчки, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под
формата на
известия или съобщения. Всеки потребите и всички данни, които се асоциират с него, могат да
бъдат заличени при изрично заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител
я, чрез
изпращане на електронна поща на
minty.white.art@gmail.com, където потребителя трябва да заяви желание
за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване на сайта

www.mintywhite.eu
.


Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог
файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител e
достъпил
страниците собственост на МИНТИ УАЙТ, браузърите, които са използвани за посещение на нашия
уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).

mintywhite.eu
използва т.нар. „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на
релевантно и удобно, перс
онализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с
текстове, които са запаметени във Вашия компютър
/устройство и се използват във Вашия браузър.
Б
исквитките няма да увредят Вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да
забр
аните бисквитките директно във Вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че
забраните бисквитките във
Вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно
всички функционалности
на сайта.


Спорове възникнали между
МИНТИ УАЙТ и потребители на сайта се разрешават по взаимно съгласие или
ако това е невъзможно, ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако

страните не са уговорили друго.


При несъгласие с посочените Общи услови имате право да не използвате сайта
www.mintywhite.eu.
„Използване“ на сайта
www.mintywhite.eu означава действия като изпращане на запитвания чрез
контактната форма, въвеждане на информация, кликане на линкове или разглеждане. Използвайки сайта

www.mintywhite.eu
вие се съгласявате с настоящите общи условия.


Всички въпроси, коментари и предложения може да изпратите на електронен адрес

minty.white
.art@gmail.com