Smart one stop shop in power!

Smart Energy Solutions e компания, която се занимава с консултантски услуги в сферата на енергетиката и енергийната ефективност.

 

Цели на фирмата:

 • Пълно обслужване, консултация и съдействие по услуги свързани с енергетиката;
 • Опазване на околната среда;
 • Достъпна, надеждна и чиста енергия;
 • Оптимизиране на разходите за енергия;
 • Енергийни решения за устойчива и кръгова икономика;

 

Нашата задача:

Да създадем корпоративна визуална идентичност, която да отразява целите и мисията на компанията. Разполагахме с логото на фирмата, което ни беше предоставено и кратки насоки по ключови точки, необходими за изграждане на такава визия. Предизвикателството при изграждане на бранд е да се намерят начини той да отрази посланието, да се даде отговор на въпроса какви проблеми решава и кой е потребителя на услугата, която компанията предлага.

 

Визуална идентичност:

ЛОГО

 • Фирменият знак се състои от графични символи;
 • Знакът може да се поставя с и без изписване името на компанията;
 • Името на компанията се изписва само на български и английски език;
 • Логото не трябва да се променя или деформира;
 • Цветовете на логото са сиво и синьо;
 • Фирменият знак трябва да е видим, а надписа четим и задължително се осигурява достатъчно празно пространство около него.
 • Логото в корпоративен цвят може да се използва само на бял фон. Поставянето върху цветни фонове не е позволено! В такива случаи логото се поставя върху бяла подложка, като се спазват необходимите изисквания за минимално чисто отстояние.
 • Допълнителни варианти цветове за логото: бял, черен, сив.

 

ШРИФТ

 • Основен шрифт: Century Gothic Regular;
 • За заглавия и определени думи: Century Gothic Bold;
 • Цветът на шрифта може да е черен, бял и сив.

КОРПОРАТИВНИ ЦВЕТОВЕ

 • Основният корпоративен цвят е композитно черно: CMYK: 50/40/40/88; RGB: 28/31/32; HEX: 1c1f20;
 • Допълнителни цветове бяло (CMYK: 0/0/0/0) и светло сиво (CMYK: 0/0/0/25);
 • Корпоративните цветове се използват за печатни материали, корпоративни документи и сайт;
 • За фон на уеб сайта направихме специална фотосесия, като композирахме изображението така, че да наподобява електроните в логото и запазихме характерния тъмен стил и динамика.
 • Направихме визитките стилни, като избрахме за тях да са в корпоративния черен цвят и добавихме частичен UV лак върху името на фирмата и логото, което придава характерен релеф на изображението.

АНИМИРАНЕ НА ЛОГОТО

Анимирахме фирмения знак с последователни и хармонични движения на всеки електрон в атома на логото.

Подготвихме файлове, които да са подходящи както при презентация, така и да бъдат добавяни в уеб сайта и мейлите.

BE SMART WITH US IN ENERGY

Клиент: Smart Energy Solutions

Визуална корпоративна идентичност: Minty White