Микробиомен паспорт – личната карта на твоя стомах!

NM Genomix

 

Микробиомен паспорт е анализ на видовете и количество микроорганизми в червата.

И дава отговор на въпроса, кои храни са полезни за всеки човек, според неговия уникален Микробиом.

 

Създадохме това анимирано видео и илюстрациите към него съвместно с екипа на НМ Дженомикс, които ни предоставиха основния текст и информация, какво е важно за тях да бъде включено в рекламното видео.

 

Маже да гледате видеото ТУК.

 

Клиент: NM Genomix

Текст: екипът на NM Genomix

Илюстрации / анимация на видеото / звукова обработка: творческо студио Minty White