При използване на уебсайт www.mintywhite.eu, личните данни се обработват от “МИНТИ УАЙТ” ЕООД с
регистрационен номер 207011421.

Сайтът mintywhite.eu е уеб базирана страница, която се притежава от МИНТИ УАЙТ и се управлява от
Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна
уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в
качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. МИНТИ УАЙТ не продава Вашите данни на
други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители,
които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за
защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в
информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Личните данни, които предоставяте на МИНТИ УАЙТ ЕООД ще бъдат използвани единствено и само във
връзка с обслужването Ви като Потребител/Клиент, за обработка и доставка на поръчки и услуги,
осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин,
който може да бъде отменен по всяко време, като се свържете с нас и изразите своето желание за
отписване.

Всяко запитване, поръчка, заявка, както и всички данни, които са асоциирани с тях, могат да бъдат заличени
при изричното заявяване на подобно желание от страна на всеки потребител. Това може да стане чрез
изпращане на съобщение на електронен адрес minty.white.art@gmail.com, в който потребителят трябва да
заяви своето желание за заличаване на всички лични данни, които е предоставил в процеса на използване
на уебсайта mintywhite.eu.

Личните данни, които изискваме при изпращането на съобщение чрез контактната форма на сайта, са
следните:

-имена;
-електронен адрес;
-текст с основание за съобщението.

Предоставянето на телефон и име на фирма са по желание на Потребителите на сайта.

Предоставяните данни са необходими за да:

-изпълняваме задълженията и услугите, за които е предназначен сайта;
-обработваме всяко изпратено съобщение чрез контактната форма на сайта и изпратим обратна
връзка към Вас;
-Ви предоставяме информация относно нашите продукти и услуги, включително и специални
оферти, към които може да проявите интерес;
-изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
Страница 2 от 2
-усъвършенстваме продуктите и услугите, които предлагаме.

МИНТИ УАЙТ използва Вашите лични данни единствено за целите, посочени по-горе и съобразно
българското и европейското законодателство за защита на Личните Данни.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на случаите ако за това има
законово задължение или в случаите на допълнително уговорени действия между страните по сключване
на договори, изпращане на оферти, предложения и др.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за
събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне неговата давност.

Когато по закон е предвидено задължение за предсотавяне на Вашите данни на трети лица, е възможно да
предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

МИНТИ УАЙТ ще направи всички разумно оправдани усилия, за да предприеме всякакви подходящи
технически и организационни мерки, както и предпазни такива, за да запази сигурността на Личните Данни
и да ги защити от неоторизиран достъп, използване или изменение, а също и от предумишлено
унищожаване.

Както повечето уебсайтове правят, ние събираме и използваме информацията, която се записва в лог
файловете на нашите сървъри. Информацията в лог файловете съдържа времето, по което всеки посетител e
достъпил страниците собственост на МИНТИ УАЙТ, браузърите, които са използвани за посещение на нашия
уебсайт, информация за интернет доставчици, и интернет протоколни адреси (IP адреси).
mintywhite.eu използва т.нар. „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на
релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с
текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във Вашия браузър.
Бисквитките няма да увредят Вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да
забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че
забраните бисквитките във Вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно
всички функционалности на сайта.
Спорове възникнали между МИНТИ УАЙТ и потребители на сайта се разрешават по взаимно съгласие или
ако това е невъзможно, ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако
страните не са уговорили друго.

При несъгласие с посочените условия имате право да не използвате сайта www.mintywhite.eu.

„Използване“ на сайта www.mintywhite.eu означава действия, като изпращане на запитвания чрез
контактната форма, въвеждане на информация, кликане на линкове или разглеждане.

Използвайки сайта www.mintywhite.eu вие се съгласявате с настоящите условия за обработване и
съхранение на Вашите лични данни.

Всички въпроси, коментари и предложения може да изпратите на електронен адрес
minty.white.art@gmail.com.